Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Lär dig använda Artportalen  Kom igång
Artportalens grundprinciper  Läs mer

Dagens natur

Analyser och nyheter från ArtDatabanken

Dagens fynd

X Fynd X Arter

Idag/Igår

Idag

Artgrupp

[[Home_HomeViewModel_SpeciesGroup_FieldInstruction]]
Totalt X 2018: X

Vi behöver din hjälp!

Under 2018 inleder ArtDatabanken det stora arbetet med att ta fram 2020 års rödlista för hotade arter. I det arbetet är Artportalens data och rapportörernas insats mycket värdefull. Nu efterlyser vi alla de observationer som ännu inte lagts in i Artportalen.

Läs mer om hur du kan hjälpa till
Just nu finns

aktiva användare på Artportalen
Artportalen 2.11.9.1 uppdaterades senast:den 16 april 2018 09:50(ARTAP2-1)