Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Ovaliderad

Fyndegenskaper

Artnamn: Törnskata
Vetenskapligt namn: Lanius collurio Linnaeus, 1758
Antal & enhet: 1 ex.
Kön: hane
Ålder/stadium:
Aktivitet:
Metod:
Rapportör: Per Lundgren
Observatörer: Per Lundgren, Annika Wetterberg
Redigeringsansvarig: Per Lundgren
Startdatum & tid: 2020-05-23 16:30:00
Slutdatum & tid: 2020-05-23 16:30:00
Kommentar: Kyrkogårdstippen

Fyndplats

Lokalnamn: Fridhem, Hisingen
Koordinater : O1272040, N6411017 (±550m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±550 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Lantmäteriet
Lantmäteriet Nedtonad
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Bohuslän
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Församling: Bäckebols
Socken: Göteborg
Atlasruta (5x5): 07B2e (07B2e)
Vattenområde (Delavrinningsområde): (108109)

Datadetaljer

Skapad: 2020-05-23
Valideringsstatus: Ovaliderad
Ändrad: 2020-05-23 18:04:53
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.14.1 uppdaterades senast:den 14 maj 2020 10:01(ARTAP2-1)