Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Ovaliderad

Fyndegenskaper

Artnamn: Brandkronad kungsfågel
Vetenskapligt namn: Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)
Antal & enhet: 1 ex.
Aktivitet: rastande
Rapportör: Peder Winding
Observatörer: Peder Winding
Redigeringsansvarig: Peder Winding
Startdatum & tid: 2019-09-20 9:25:00
Slutdatum & tid: 2019-09-20 10:00:00
Kommentar: Rörde sig nere i sänkan nedanför vattentornet, högt upp i ekar och tallar. Sågs 09:25-09:30 för att sedan försvinna söderut, men hördes sedan sjunga på brottsplatsen vid tio.

Fyndplats

Lokalnamn: Observatorieberget
Huvudlokal: Slottsskogen, Göteborg
Koordinater : O1269740, N6402961 (±53m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±53 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Lantmäteriet
Lantmäteriet Nedtonad
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Västergötland
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Församling: Oscar Fredrik
Socken: Göteborg
Atlasruta (5x5): 07B0d (07B0d)
Vattenområde (Delavrinningsområde): Göta Älv (108000)

Datadetaljer

Skapad: 2019-09-20
Valideringsstatus: Ovaliderad
Ändrad: 2019-09-23 11:51:41
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.13.7.1 uppdaterades senast:den 18 december 2019 13:51(ARTAP2-1)