Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Ovaliderad

Fyndegenskaper

Artnamn: Bivråk
Vetenskapligt namn: Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Antal & enhet: 1 ex.
Kön: hane
Ålder/stadium:
Aktivitet: sträckande SV
Metod:
Rapportör: Annika Rastén
Observatörer: Annika Rastén
Redigeringsansvarig: Annika Rastén
Startdatum & tid: 2019-08-21 7:00:00
Slutdatum & tid: 2019-08-21 16:10:00
Kommentar: Mörk individ, kretsade och tog sen stadig kurs mot sydväst kl. 09:17-09:23.

Fyndplats

Lokalnamn: Dannemorasjön
Huvudlokal: Dannemora
Koordinater : O1612846, N6674669 (±402m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±402 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Sverige
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Uppland
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Församling: Dannemora
Socken: Dannemora
Atlasruta (5x5): 12I4c (12I4c)
Vattenområde (Delavrinningsområde): Norrström (61000)

Datadetaljer

Skapad: 2019-08-21
Valideringsstatus: Ovaliderad
Ändrad: 2019-08-21 18:38:44

Projekt: EKOLISTAN

Projektbeskrivning: På EKOlistan får du räkna arter som du sett när du transporterat dig till arten på ett miljövänligt sätt. Man utgår från platsen där man är folkbokförd. Transporter inkluderar all form av muskelkraft (dvs cykel, ben, skateboard, skidor, rodd, simning, o.s.v.) samt med kollektivtrafik som ändå skulle ha gått. Dit räknas ej flyg. Man får ej heller lifta med bil eftersom det i så fall kan uppstå tolkningsproblem. Det skall vara kul!
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.13.4.1 uppdaterades senast:den 26 september 2019 09:14(ARTAP2-2)