Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Rapport ska skrivas (för RK)

Fyndegenskaper

Artnamn: Wilsonbeckasin
Vetenskapligt namn: Gallinago delicata (Ord, 1825)
Antal & enhet: 1 ex.
Kön:
Ålder/stadium:
Aktivitet: spel/sång
Metod:
Rapportör: Ragnar Hall
Observatörer: Ragnar Hall, Lars-Erik Larsson
Redigeringsansvarig: Ragnar Hall
Startdatum & tid: 2019-04-13 7:35:00
Slutdatum & tid: 2019-04-13 7:55:00
Kommentar: Något som lät som en pärluggla fast dubbelt så snabbt började plötsligt spela väster om vägen ca 150 m N Karbodakorset. Den spelade ganska intensivt under kanske fem minuter. Ibland lät det som om den var på andra sidan vägen. Två ex? Vi (jag och Lars-Erik Larsson) lyckades tyvärr inte få se fågeln, men vi bedömde att det inte kunde var något annat än en hökuggla, även om stroferna var påfallande korta. Vi var väl påverkade av att det sitter en hökuggla ett par kilometer längre norrut.
Dagen efter, dvs. 14 april var Torbjörn Elvius på plats och konstaterade att det var en enkelbeckasin som spelade så märkligt. Den yttrade lätet "som en pärluggla fast dubbelt så snabbt" medan den flög enligt Torbjörn. Den flög i flack bana när den spelade och lockade med tick-tick-tick när den satt.
Martin Tjernberg sade att en av de amerikanska beckasinerna låter som en pärluggla. Och då blev det intressant. På kvällen 14.4 var Kalle Brinell och Martin på plats och hörde och spelade in fågeln
Intressant kommentar:

Fyndplats

Lokalnamn: Karbodakorset
Huvudlokal: Skyttorp-Knypplan
Koordinater : O1605035, N6671598 (±100m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±100 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Sverige
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Uppland
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Församling: Vendel
Socken: Vendel
Atlasruta (5x5): 12I4b (12I4b)
Vattenområde (Delavrinningsområde): Norrström (61000)

Datadetaljer

Skapad: 2019-04-14
Valideringsstatus: Rapport ska skrivas (för RK)
Ändrad: 2019-04-15 07:24:26
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.13.3 uppdaterades senast:den 26 juni 2019 11:00(ARTAP2-1)