Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Ovaliderad

Fyndegenskaper

Artnamn: Kungsfågelsångare
Vetenskapligt namn: Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)
Antal & enhet: 1 ex.
Kön:
Ålder/stadium:
Aktivitet:
Metod:
Rapportör: Magnus Danestig
Observatörer: Magnus Danestig, Maria Danestig, Anders Tennlind
Redigeringsansvarig: Magnus Danestig
Startdatum & tid: 2018-11-03 8:45:00
Slutdatum & tid: 2018-11-03 9:45:00
Kommentar: Upptäcktes i träden mellan fyren och Bertils trädgård 08:45. Senare även bakom Fågel blå från 09:30.

Fyndplats

Lokalnamn: Fyrträdgården
Huvudlokal: Ottenby
Koordinater : O1536879, N6230024 (±129m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±129 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Sverige
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Öland
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Församling: Sydöland
Socken: Ås
Spa (Natura2000 - fåglar): Ottenby (SE0330083)
Sci (Natura2000): Ottenby NR (SE0330108)
Skyddad natur : Ottenby (Naturreservat) (2002706)
Ramsarområde: Ottenby (17)
Atlasruta (5x5): 03G6h (03G6h)
Vattenområde (Delavrinningsområde): Öland (119000)

Datadetaljer

Skapad: 2018-11-03
Valideringsstatus: Ovaliderad
Ändrad: 2018-11-03 20:12:29
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.13.4.1 uppdaterades senast:den 26 september 2019 09:14(ARTAP2-2)