Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Godkänd baserat på raritetsblankett

Fyndegenskaper

Artnamn: Tallsparv
Vetenskapligt namn: Emberiza leucocephalos S.G. Gmelin, 1771
Antal & enhet: 1 ex.
Kön: hona
Ålder/stadium:
Aktivitet: rastande
Rapportör: Hans Larsson
Observatörer: Hans Larsson
Redigeringsansvarig: Hans Larsson
Startdatum & tid: 2016-10-18 15:00:00
Slutdatum & tid: 2016-10-18 15:10:00
Kommentar: I träden sydost om ån strax uppströms Järrestadmölla. Se uppladdad karta. Upptäcktes tack vare vemodiga "gulsparvslock" uppifrån trädtopp. I handkikaren sågs en "gulsparv" utan gula toner, istället en vit, beige, gråbrun och rödbrun färgskala, à la sävsparv. Tappades när den rörde sig nedströms ån, kan eventuellt dragit ut på fälten norr om. Rimligen goda chanser att den är kvar i området imorgon. Tack till Alexander Hellquist som granskat bilder och ljudinspelning.

Fyndplats

Lokalnamn: Tommarpsåns dalgång
Huvudlokal: Järrestad
Koordinater : O1403020, N6156920 (±400m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±400 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Lantmäteriet
Lantmäteriet Nedtonad
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Skåne
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Församling: Simrishamn
Socken: Järrestad
Atlasruta (5x5): 02E1a (02E1a)
Vattenområde (Delavrinningsområde): (88089)

Datadetaljer

Skapad: 2016-10-18
Valideringsstatus: Godkänd baserat på raritetsblankett
Ändrad: 2016-10-18 23:43:57
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.13.9.2 uppdaterades senast:den 31 mars 2020 08:54(ARTAP2-2)