Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X [2016-10-23] OpenStreetMap i Artportalen. Läs mer »

Dagens fynd

X Fynd X Arter

Idag/Igår

Idag

Artgrupp

[[Home_HomeViewModel_SpeciesGroup_FieldInstruction]]
Totalt X 2016: X

Schweiziskt projekt för att övervaka amiralfjäril

Universitetet i Bern undersöker amirals [Vanessa atalanta] migrationsbeteende genom att bl.a använda observationer från Artportalen. Amiralen är en migrerande fjäril som koloniserar central- och nordeuropa varje år. Projektet analyserar rörelsemönster över hela Europa.

Projekthemsidan

Grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring
Läs mer

Nyheter

Artportalen 2.10.3.1 uppdaterades senast:den 25 oktober 2016 09:16(ARTAP2-2)